Co potřebujete k zapsání rozestavěné stavby

a) geometrický plán,

b) čestné prohlášení + žádost o záznam (viz formuláře pro KU v odkazech vpravo dole)

 

 Co potřebujete k zapsání stavby ke kolaudaci

a) geometrický plán,

b) žádost o záznam (viz formuláře pro KU v odkazech vpravo dole),

c) kolaudační rozhodnutí (stavební úřad),

 

 Co potřebujete k zapsání rozděleného pozemku

a) geometrický plán,

b) žádost o vklad (viz formuláře pro KU v odkazech vpravo dole),

c) souhlas stavebního úřadu s rozdělením pozemku (územní řízení),

d) smlouva (kupní, darovací ...)

 

Geometrický plán

 Geometrický plán se vyhotovuje pro :

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky,

b) rozdělení pozemku,

c) změnu hranice pozemku,

d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru,

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu,

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu,

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení,

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků,

j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

 

 

Vytyčování hranic pozemků

 Podkladem pro vytyčení hranice pozemku je :

a) digitální mapa,

b) geometrický plán, který je součástí listiny o právních vztazích k nemovitostem evidovaným v katastru,

c) záznam podrobného měření změn a dokumentace o vytyčení hranice pozemku podle dříve platných předpisů, nebo

d) digitalizovaná mapa, analogová mapa, popřípadě jiný mapový podklad zobrazující pozemky, k nimž jsou evidovány právní vztahy.

 

Kde nás najdete

Chceš udělat geometrák či vytyčit barák? nevíš kde máš hranice? Zaměřím Ti všechno hned, vždyt jsem přece.... 
g e o d e t !!!

 

Pracoviště Votice

Pražská 610
Votice
259 01
(budova FÚ Votice)

mobil: 777 934 275

 

© 2014 www.vysokychlumec.eu

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode